Záhradníctvo

Leaf margin


Leaf margin


Ďalším základným prvkom klasifikácie listov, a teda aj rastlín, je okraj listu. Tvar listov a tvar okraja nám umožňujú jednoznačne identifikovať druh bez pochybností, a preto je dobré, aby každý milovník rastlín poznal hlavné typy okrajov.

Leaf margin:


Pozrime sa, ako sú klasifikované okraje listov


bipennatosetta

vrúbkovanéozubený

internýlalokovitý

palmatapennatofida

pennatopartitapennatosetta

zubatýTrifid

tripennatosettatrojstranný