Kvety

Sasanka


Sasanka: Všeobecné informácieTermín sasanka pochádza z gréckych sasanky, čo znamená vietor; z tohto dôvodu sa sasanka bežne nazýva veterný kvet. Toto označenie nepochybne poukazuje aj na veľmi krátke trvanie kvetov sasanky a zároveň na veľkú krehkosť, ktorá ich charakterizuje. Význam tejto veľmi jemnej kvetiny má preto význam choroby a opustenia, ale aj význam nádeje a očakávania vyjadrený jedinečnou krásou kvetu. Kresťanská tradícia hovorí, že z kvapiek krvi, ktoré padli na úpätie kríža Spasiteľa, sa zrodili šarlatové červené sasanky. Dôležité sú aj liečivé vlastnosti, ktoré sa pripisujú kvetu sasanky, najmä proti problémom súvisiacim so sexuálnymi vzťahmi.