Kvety

Vistérie


Wisteria: Všeobecné informácie
Vedecký názov je vistéria,
pridelený na vistériu na počesť
veľký antropológ Kaspar Wistar.
Wisteria rastie na východnom pobreží Spojených štátov, odkiaľ sa dovážala
v Európe v roku 1700. Iba o storočie neskôr, keď z východu, presnejšie z Číny a z Európy
Japonsko, skvelá prišla
Ázijské odrody, vistéria začala
aby Európania skutočne ocenili. Pre Číňanov a Japoncov predstavuje vistéria priateľstvo, nežné a vzájomné vzťahy; v skutočnosti sa hovorí, že japonskí cisári počas dlhých ciest zastupovania priniesli so sebou bonsaje vistérie; keď prišli na zahraničie, predchádzali mu muži zo súpravy, ktorí podporovali sadenice kvetu vistárie, aby oznámili svoje úmysly, priateľské a úcty k obyvateľom týchto krajín.
Význam vistérie, ktorý sa zachoval, je znamením dostupnosti a dokonca aj dôkazom priateľstva.
Objavte, s ktorými ďalšími kvetinami môžete vyjadriť, s jazykom kvetov, pocit priateľstva.