Kvety

Narcis


Narcissus: Všeobecné informácie
Zmysel tejto kvetiny, ktorou je sebavedomie, márnosť a neschopnosť milovať, je vysledovať až k príbehu Narcisa, mladého a nádherného pastiera, o ktorom Ovid hovorí v tretej knihe Premeny. Narcis je reprezentovaný ako veľmi márny chlapec, ktorý je úplne ohromený svojou vlastnou krásou a práve preto nedokáže ukradnúť život a pocity, ktoré jeho krása vzbudila vo všetkých dievčatách. Jedného dňa, keď obdivoval všetkých
jeho nádhera vo vodách rybníka sa Narcissus stal „terčom“ Amora, ktorý sa vysmieval mladému mužovi, postavil si tvár a prehrabával mu vlasy. Narciso sa pokúsil získať späť svoju tvár a spadol do vody a zomrel. na brehu rybníka sa rodili narcisy, ktoré pri hľadaní odrazu sklonili hlavu k vode. Z pojmu narcis sa odvodzujú narcistické a narcistické adjektíva a podstatné meno narcizmus, ktoré naznačujú tendenciu kontemplovať niekoho a niekoho nadpriemerne spokojne.