Kvety

Petunia


Petúnie: Všeobecné informácie
Pochádza z Brazílie, kde spontánne rastie na okraji lesov. V Európe vznikla petúnia vďaka odvahe a odvahe botanických prieskumníkov, ktorí šli hlboko do lesov, riskujúc svoje životy, aby objavili nové druhy a odrody rastlín, z ktorých
ignorovali existenciu. Petúnia
dokáže vyrobiť veľké množstvo
kvetín az tohto dôvodu je
symbol lásky, ktorý nemôžete skryť.