Tiež

Podať pesticíd


Podať pesticíd:




Keď podávame pesticídy veľkým rastlinám, musíme sa vyzbrojiť vhodnými nástrojmi a venovať pozornosť niektorým detailom. Najprv potrebujeme dostatočne veľké rozprašovacie čerpadlo as prúdom postačujúcim na dosiahnutie celej koruny stromu. Pri podávaní produktu vyberieme bezvetrný deň, aby sme zabránili nadmernému rozptylu produktu v životnom prostredí, inak by to mohlo poškodiť užitočný hmyz alebo dokonca ľudí a predmety, ktoré sú v blízkosti našich rastlín. Potom zmiešame najvhodnejší pesticíd, na etikete fľaše skontrolujeme riediace dávky času, ktorý musí uplynúť medzi dvoma podaniami, a tiež to, ako dlho budeme musieť počkať, aby sme mohli zhromaždiť a zjesť akékoľvek ovocie prítomné v našej rastline. Produkt odparujeme na celej rastline, pričom dávame pozor, aby sme prúdom zasiahli celé lístie a udržiavali sme vzdialenosť od lístia alebo konárov vždy vo vzdialenosti najmenej 40 - 50 cm. Niekoľkokrát prechádzate rastlinou, aby sme zaistili, že produkt nastriekame na celý strom; ak je to potrebné, zdvihnite rebrík alebo inú podperu tak, aby ste sa dostali k akýmkoľvek obzvlášť vysokým alebo vzdialeným častiam koruny.