Tiež

Omietky steny


Omietka steny:
Na vyplnenie trhlín v stene alebo jednoduchých otvorov zanechaných skrutkami alebo klincami je potrebné použiť štuku: biely, hustý a pastovitý materiál, ktorý zaschne pri kontakte so vzduchom. Pred pokračovaním vyčistíme trhlinu alebo malú dieru, pretože okraje sa často ľahko rozpadajú; pomocou špachtle alebo malej škrabky potom opatrne odstráňte časti okraja, ktoré nie sú pevne pripevnené k stene; potom pomocou malého metla alebo vysávača odstránime prach, ktorý sa vytvoril na stene. Pomocou pružnej špachtle vyberte z pohára malé množstvo tmelu, vložte ho do trhliny a vyrovnajte stenu špachtľou; ak je trhlina alebo diera veľmi hlboká, budeme musieť túto operáciu niekoľkokrát zopakovať, vždy s použitím malého množstva tmelu. Keď sa trhlina javí dobre vyplnená, čakáme, kým výplň úplne nevyschne, potom stenu prebrúsime a pokúsime sa dokonale vyrovnať štukovú časť so stenami po stranách.