Tiež

Čistenie sifónu


Čistenie sifónu:
Často sa stáva, že sifón drezu je zablokovaný v dôsledku predmetov alebo zvyškov, ktoré sa tam zastavia; Pred čistením sa uistite, že ste nepoužili čistiaci prostriedok, pretože obsahuje chemikálie, ktoré dráždia pokožku. Na dno umývadla položíme veľké umývadlo alebo vedro, aby sme zhromaždili vodu a zvyšky, ktoré vychádzajú z odtoku; a nasaďte si pár odolných gumových rukavíc. Sledujeme potrubie pod odtokom, kým nenájdeme krúžkovú maticu; s odhodlaním ho odskrutkovať, ale vyhnúť sa jeho zničeniu; ak by to malo urobiť veľa odporu, máme papagájový kľúč, ktorý nám umožní vyvinúť väčšie sily na krúžkovú maticu. Odskrutkujte ho úplne a potom z potrubia vyberte potrubie a nechajte ho spadnúť do vedra pripraveného na tento účel. Prstami skontrolujte, či sú potrubie a odtok čisté, a nakoniec odstráňte všetko, čo stále blokuje odtok. Znovu vložte rúrku a nasaďte krúžkovú maticu a pevne ju priskrutkujte.