Tiež

Potos


Potos:Potos, tiež nazývaný epipremnum, je jedným z najrozšírenejších izbových rastlín; v prírode sa vyvíja v zatienených oblastiach dažďových pralesov, kde má stúpanie alebo klesanie. V byte sa využíva rýchly rozvoj dlhých flexibilných vetiev ich pripevnením k dlhej stráži pokrytej machom; alebo je rastlina zasadená do závesných kvetináčov alebo košov, z ktorých konáre jemne padajú. Rastlina potrebuje svetelnú polohu, ale nie priamo vystavená slnečnému žiareniu; napájanie bude pravidelné, od marca do septembra, ojedinelé v jesennom a zimnom období; vyhnúť sa prekročeniu dodávky vody, ale tiež ponechať rastlinu na suchej a suchej pôde po veľmi dlhú dobu; počas vegetačného obdobia dodávame hnojivo pre zelené rastliny každých 12 - 15 dní. Potoky majú tendenciu sa vyvíjať veľmi dlho a strácajú vetvy na spodnej časti rastliny; Aby sa podporil rozvoj pobočiek aj v dolnej časti závodu, čím sa stane kompaktnejším, je dobré periodicky skracovávať dlhšie vetvy.