Záhradné

Prerezávanie popínavých rastlín


Prerezávanie popínavých rastlín


Prerezávanie popínavých rastlín úzko súvisí s ich rastovou fázou a typom skúmanej esencie.
Hlavné rozdiely sú: mladé exempláre, ktoré ešte musia rásť; kríky, ktoré teraz dosiahli požadovanú veľkosť; listnaté a stále zelené rastliny.
Mladé rastliny, to znamená všetky rastliny, ktoré musia znova rásť, aby dosiahli požadovanú veľkosť, nepotrebujú radikálne rezy. Vystrihneme hlavne suché alebo poškodené vetvy a pokúsime sa riediť tie, ktoré sú príliš silné, aby sme zvýšili apikálny rast a znížili možnosť chorôb.
Vzorky, ktoré už dosiahli požadovanú veľkosť, sa namiesto toho odrežú podľa ich rozkvetu a sily. Všeobecne platí, že lezecké odrody nesú kvety na vetvách jedného alebo dvoch rokov, v prvom prípade sa kvitnutie uskutoční v letnom období, preto je vhodné urobiť rez pred vegetatívnym opätovným začatím; naopak, ak je vetva, ktorá nesie kvetinu, dva roky, je vhodné urobiť rez po rozkvetu, ktorý sa zvyčajne koná na jar. Keď je rastlina teraz „vylisovaná“, musí byť prerezávanie častejšie; v tomto prípade je vhodné obmedziť hlavné vetvy, a tak uprednostniť rast bočných vetiev, ktoré nesú kvetinu.
Vždy sa odporúča „vetrať“ rastlinu vnútri a udržiavať ju v čistote pred suchými vetvičkami.
Metóda prerezávania sa musí tiež líšiť v závislosti od toho, či rastlina je alebo nie je vždyzelená.
Listnaté odrody sa musia rezať, keď stratili všetky listy, a teda v jesennom období, zatiaľ čo odrody vždyzelené v súvislosti s kvetom (pozri vyššie).
V prípade pestrofarebných lezcov je vhodné okamžite odstrániť vetvy, ktoré majú jednofarebné listy, aby sa zabránilo ich šíreniu.

Prerezávanie šplhavých rastlín: prerezávacie technikyAko je uvedené vyššie, na vykonanie správneho prerezávania je potrebné najprv zvážiť typ zariadenia, na ktorom sa musí vykonať prevádzka, a aký je výsledok, ktorý chce človek získať, a samozrejme, aká je doba kvitnutia odroda na prerezanie.
V skutočnosti existuje veľa typov, ktoré majú rôzne vlastnosti, ktoré je potrebné brať do úvahy, aby sa predišlo problémom alebo poškodeniu zariadenia. Keď sú exempláre stále mladé, je možné zasiahnuť, aby sa im dal požadovaný tvar, pričom sa odstránia vetvy, ktoré sledujú kurz, ktorý nezodpovedá tomu, čo bolo zamýšľané. V prípade dospelých rastlín je vhodné predvídať prerezávanie, aby sa rastliny prerezali, keď si uvedomíme, že rast nových výhonkov je zadusený a obmedzený nadmerným zhlukovaním. V prvom rade je, samozrejme, dobré odstrániť všetky odvetvia, ktoré majú problémy alebo zmenšovanie, aby sa umožnil rozvoj nových odvetví.
Všeobecné pravidlá správneho prerezávania sa vzťahujú aj na lezecké rastliny, berúc do úvahy použitie ostrých a čistých nástrojov, aby sa predišlo nesprávnym rezom, ktoré by mohli ohroziť zdravie rastliny. Nesprávne naostrený nástroj môže v skutočnosti spôsobiť rozdrvenie a drvenie rastlinných tkanív s následným utrpením kríkov, ktoré môže viesť k trvalému poškodeniu a v najzávažnejších prípadoch k nebezpečnému hnitiu.